Βλεφάρισμα / Blink of the eye (2007) – Oil on paper – 29×29 cm

Βλεφάρισμα / Blink of the eye
2007
Λάδι σε χαρτί / Oil on paper
29x29 cm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *