Αμάραντοι στον Αη Στράτη / Eternal flowers in St Stratis (2013) – Oil on paper – 30×30 cm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *